GDPR

Odesláním kontaktního formuláře poskytuji správci webu společnosti: A-TECHNOLOGY s. r. o., Střelecká 108, 691 42 Valtice, Česká republika, IČ: 27689301 (dále jen správce), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu a to v souladu s Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR),, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou a prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a přesné.Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu správce a nebo e-mailem na adresu: info@a-technology.cz. Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.