Drnholec 2010

NOVÉ VINAŘSTVÍ a. s.

Původní budova nového vinařství lehla popelem v květnu 2010. Vedení firmy se nesmířilo s touto smutnou událostí a zahájili obnovu celého vinařského provozu v Drnholci na Mikulovsku − Jižní Morava. Po odklizení trosek se začalo plánovat s výstavbou zcela nového moderního provozu na původních základech. V polovině června nás oslovil Ing. Lubomír Skrýval sklepmistr s požadavkem na zhotovení cenové nabídky na technologii řízeného kvašení pro nově budovaný provoz.
více o projektu
Postaráme se o váš komfort. Od návrhu až po servis.

Máte zájem o podobný projekt?

Kontaktujte nás

Zadání pro vypracování komplexního řešení pro uvedený provoz bylo následující:

Technologie chlazení pro 64 tanků opatřených duplikátory na zadní straně tanku. Technologie má umožňovat chladit všechny tanky. Zároveň má být možné 6 tanků, z uvedených 64, ohřívat v době kdy ostatní tanky jsou chlazeny. Každý tank má jeden duplikátor.

Požadavkem investora bylo, aby jeden systém sloužil nejen pro samotnou technologii řízeného kvašení vína, ale i pro chlazení a vytápění výrobních, skladových, kancelářských a prezentačních prostor vinařství. Ve výrobních a skladových prostorech byl požadavek udržovat teplotu: topení/chlazení 10°/12°C, pro prezentační prostory 18°/20°C, pro kanceláře a zázemí zaměstnanců 22°/24°C

V zadání byl zdůrazněn požadavek na maximální spolehlivost celého systému a jeho vhodnost do potravinářského provozu s dokončením a předáním plně funkčního systému do zahájení vinobraní, které bylo naplánováno na polovinu září. Velmi důležitým hlediskem bylo i minimalizování celkových provozních nákladů celého vinařského provozu.

Náš návrh komplexního řešení pro NOVÉ VINAŘSTVÍ a.s. obsahuje:

Elektronické regulátory s čidlem, včetně dvoucestného uzavíracího ventilu se servopohonem pro každý tank s napojením na technologické rozvody dle požadavku na chlazení nebo ohřev.

Zdrojem chladu nebo tepla jsou agregáty o celkovém výkonu 52 kW při chlazení a 59
kW při topení. Veškerá technologie potřebuje pouze elekřinu, čímž odpadají náklady na
vybudování přípojky plynu, budování komínu a následné revize plynových spotřebičů a
další podružné náklady.

Systém řízení nádrží je naprogramován tak, aby byl plně automatizován a obsluha si
pouze nastavovala požadovanou teplotu pro každý jednotlivý tank.
Kancelářské a prezentační prostory jsme navrhli vybavit multifunkčními radiátory, který
umožňují uvedené prostory vytápět, ale i klimatizovat v letním období, na požadovanou
individuální teplotu, stejně jako výrobní a skladové prostory pro víno.

O závěru výběrového řízení jsme byli informováni dne 25.6.2010 s tím, že stavba bude připravena pro zahájení prací 22.8.2010. Investora zaujalo komplexní řešení náročných požadavků, naše předchozí realizace a především vynikající poměr výkonu k investici. Předání plně funkčního systému do plného provozu proběhlo 22.9.2010.

Postaráme se o váš komfort. Od návrhu až po servis.

Máte zájem o podobný projekt?

Kontaktujte nás

Často kladené otázky

Předem můžeme říct, že ano, ušetříte. Návratnost investice do tepelného čerpadla se pohybuje v rozmezí od 3 do 8 let. Kolik to ale bude, záleží na mnoha dalších faktorech. Poté, co od vás zjistíme vše potřebné, vytvoříme pro vás návrh nejvýhodnějšího řešení.

Ano. Potřebujeme znát energetickou náročnost vašeho domu (energetický štítek), podlahovou plochu, počet a velikost místností. Rozhodující pro volbu nejlepšího řešení jsou nejen měsíční náklady, ale také pořizovací náklady. A zmínit musíme také další požadavky na tepelný komfort, např. chcete regulovat teplo v každé místnosti zvlášť?

V zásadě to není problém. Řídící systém využívá internet pro zvýšeni komfortu k ovládání topení, klimatizace, bojleru na teplou vodu a dalších spotřebičů. Pomocí mobilního telefonu máte vždy možnost si nastavit a kontrolovat topení ve vašem domě či chatě nebo zapnout např. saunu před příjezdem domů. Dokážeme také instalovat systém pro komplexní řízení domácnosti od světel, vytápění, řízeného větrání s rekuperací až po venkovní žaluzie.

Máte další dotaz?

Jsme připraveni se vám věnovat. Žádný váš dotaz nepovažujeme za příliš malý, nebo naopak neřešitelný. Uvidíte, že z našeho dalšího hovoru a následné analýzy vyplyne výhodné řešení.

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.