Důvěryhodnost A-TECHNOLOGY potvrzuje také prestižní rating Bisnode

Luboš Kukliš 3 min čtení
Důvěryhodnost A-TECHNOLOGY potvrzuje také prestižní rating Bisnode
Důvěryhodnost A-TECHNOLOGY potvrzuje také prestižní rating Bisnode

Systém hodnocení společností Bisnode (od nedávna nově Dun&Bradstreet) poskytuje relevantní data o společnostech. Jedná se o velmi užitečný nástroj při výběru obchodních partnerů.

Kromě ukazatelů hodnotících rizikovost společnosti a platební morálku v Bisnode najdete také finanční výsledky firmy, počet zaměstnanců, údaje o vlastnické struktuře a majetku a poměrové ukazatele finanční analýzy. Ke všem ukazatelům je také zobrazen trend vývoje oproti minulému roku.

A-TECHNOLOGY je v systému Bisnode hodnocena od října 2018 a stabilně si udržuje vysoké hodnocení, a to jak v oblasti rizikovosti společnosti, tak v platební morálce.

Ve skóringu rizikovosti se A-TECHNOLOGY pohybuje v rozmezí A – nízké riziko až AA – velmi nízké riziko.

V platebním indexu, který vyjadřuje počet dní po splatnosti faktur, má A-TECHNOLOGY hodnocení 0 – platí včas.

Tato hodnocení není snadné získat a je ještě náročnější je dlouhodobě udržet. Do hry vstupují všemožné turbulentní faktory, které musíme vykrývat a řešit. Ať jde o zpožděné platby od zákazníků, vysoké administrativní požadavky od státu, zajišťování potřebné kvalifikace našich zaměstnanců nebo řešení aktuálního nedostatku základních materiálů, komponentů a technologií.

Naše firma A-TECHNOLOGY si dlouhodobě zakládá na vysoké prestiži a hodnocení naší spolehlivosti v oblasti platební kázně a celkového finančního zdraví. Díky vysokému hodnocení s námi mají kvalitní zkušenosti banky, naši dlouhodobí dodavatelé i zákazníci, kterým pomáháme při realizacích jejich často náročných projektů.

Dáváme si záležet na tom, abychom byli pro naše zákazníky i dodavatele důvěryhodnými partnery. A těší nás, že je to vidět i v nezávislém a renomovaném ratingu Bisnode. www.dnb.cz