Vilky na golfu – srovnávací studie

Luboš Kukliš 13 min čtení

Představujeme návrh vhodného řešení vytápění a klimatizace pro víkendové vilky na golfu.
Naše navrhované řešení je i4Comfort.

Vilka na golfu
Vilka na golfu

Představujeme návrh vhodného řešení vytápění a klimatizace pro víkendové vilky na golfu. Níže popsaný koncept považujeme na základě dlouholetých zkušeností za ideální pro víkendové domy obecně a proto jej představujeme jako modelovou případovou studii.

Úvod do situace

Zmiňme se na začátek o původně projektovaném řešení vytápění, které má být ve vilkách použito – elektrokotel s teplovodním podlahovým vytápěním a krbová vložka s výměníkem. Toto řešení nepovažujeme za optimální, neboť je nehospodárné a náročné na údržbu. Samotné ohřívání topného média elektrokotlem je drahé a k tomu dochází ke ztrátám tepla při rozvádění teplé vody přes systém rozdělovačů do jednotlivých topných zón. Topné okruhy zde bude třeba odborně seřídit na vyvažovacích ventilech, a to v průběhu první topné sezóny, aby topení správně fungovalo.

Vedle toho topení v krbové vložce je sice romantické, leč nepohodlné, náročné na čas, práci a úklid. K tomu je třeba mít dostatečné zásoby dřeva a mít jej kde uskladnit. Aby bylo možné využít krbovou vložku pro teplovodní vytápění, bude muset mít značný výkon, 12 – 15 kW. To je pro příjemné zatopení si v krbu příliš – místnost s krbem bude permanentně přetopená. Pokud se navíc do krbu příliš naloží, může dojít k přehřátí okruhu. Přebytečné teplo a tlak je třeba upouštět, jinak hrozí poškození topné soustavy. To opět není hospodárné využití získaného tepla a zakládá to na možné potíže vedoucí až k nevratnému poškození topné soustavy.

Celé řešení je navíc zástavbově náročné – v technické místnosti musí být umístěn elektrokotel, cirkulační čerpadlo pro teplovodní vytápění, cirkulační čerpadlo pro oběh mezi výměníkem krbové vložky a akumulační nádobou a také akumulační nádoba na cca 200 litrů vody. V tomto řešení navíc zcela chybí klimatizace, která by podle nás značně přispěla k tepelnému komfortu v létě.

Oproti tomu náš koncept jsme založili na systému dálkového řízení i4Comfort. Jedná se o kombinaci několika ověřených systémů aplikovaných na více než 60 objektech podobného charakteru. Jen v areálu vilek Penati resortu u golfového hřiště u Senice jsme od roku 2014 realizovali 48 vilek pro golfisty.

Náš návrh řešení

Námi navržený koncept využívá jako hlavní zdroj vytápění elektrické topné kabely, chlazení a úsporné vytápění umožňuje klimatizace s funkcí tepelného čerpadla, ohřev teplé vody zajišťuje bojler s integrovaným tepelným čerpadlem. Vše je řízeno centrálním nadřazeným systémem i4Comfort, který upravujeme podle potřeb a specifik domu tak, aby ovládání a dohled byl jednoduchý, přehledný a uživatelsky přívětivý.

Zmíněné vilky na Penati jsou vybaveny i krbovou vložkou bez teplovodního výměníku, kde nehrozí technické komplikace s přehřátím topného systému. Krb ohřívá přirozeně jen teplovzdušně místnost, kde je instalován, což je obývák s kuchyňkou a navazující zimní zahradou – terasou. Do pokojů v poschodí pak proudí teplo přirozenou cestou přes otevřené schodiště. To je nejbezpečnější řešení za rozumné peníze a za předpokladu, že majitel krb opravdu vyžaduje.

Výhody:

 1. Elektrické podlahové topení vyrábí teplo přesně v místě, kde je potřeba – nejsou ztráty po cestě mezi zdrojem tepla a místem, kam je teplo určeno.
 2. Každá topná zóna, tj. každá místnost, má svůj individuální termostat pro snímání teploty prostoru a podlahy, aby nedocházelo k přehřátí místnosti a byl zajištěn maximální komfort obyvatel. Lze vytápět jen místnosti, které jsou opravdu využívané.
 3. Každá obytná místnost, což je obývák v přízemí a pokoje v poschodí, je vybavena klimatizační jednotkou, která je napojena na jednu centrální venkovní klimatizační jednotku. Klimatizace zabezpečí komfortní teplotu v letních měsících, ale také velmi levné teplo v zimě – s funkcí tepelné čerpadlo vzduch-vzduch využívají majitelé často i na topení až do -15°C. Tepelné čerpadlo při spotřebě 1 kW elektřiny vyrobí průměrně cca 3 kW tepla v závislosti na venkovní teplotě.
 4. Klimatizace má nespornou výhodu v rychlém dosažení komfortní teploty v porovnání s jinými způsoby vytápění nebo chlazení – ohříváme přímo vzduch a nedochází tak ke ztrátám a prodlevám, tak jako v běžných topných soustavách.
 5. Ohřev teplé vody na sprchování zajišťuje moderní a úsporný bojler s integrovaným tepelným čerpadlem umístěný v technické místnosti nebo garáži – zabere maximálně 1m2 místa. Pracuje na stejném principu jako běžná chladnička na potraviny, pouze využívá reverzní chod – neudržuje chlad, ale akumuluje teplo do vody na sprchování. Na ohřev vody využíváme teplo ze vzduchu mimo dům stejně jako u klimatizace, tj. tepelného čerpadla.
 6. Řízené větrání s rekuperací tepla zajistí optimální přísun čerstvého vzduchu do obytných místností, zároveň zajistí odtah znečištěného vzduchu z koupelen a WC. Pokud by bylo žádoucí zachovat krbovou vložku, tak řízené větrání vhodným způsobem zabezpečí distribuci teplého vzduchu od krbové vložky (bez teplovodního výměníku) i do ostatních místností. Řízené větrání také znatelně eliminuje hluk, pyl a prach z venkovního prostředí včetně úspory nákladů na energie, které jinak vznikají při větrání otevřeným oknem.
 7. Systém řízení i4Comfort zajištuje snímání teplot všech topných zón a teplotu vody v bojleru. Dále pak slouží na vzdálený dohled a především řízení uvedených technologií.
 8. Uživatel má systém kdykoli pod kontrolou pomocí aplikace v telefonu nebo počítači. Může si přepínat mezi základními režimy: ZIMA / LÉTO a také KOMFORT / ÚTLUM. Případně si může individuálně zapnout, vypnout či přenastavit každou z místností z hlediska topení. Z hlediska klimatizace umíme jednotlivé interní jednotky klimatizace zapnout / vypnout do posledního nastaveného režimu zvoleného dálkovým infra ovladačem klimatizace. Toto lze dle potřeby rozšířit o další možnosti dle potřeby.
 9. Tato koncepce je minimálně závislá na lidském faktoru a jeho chybách, primárně využívá elektřinu, je snadná na instalaci a řízení.
 10. Údržba a servis je minimální, stačí preventivní kontrola a vyčištění – desinfekce 1x ročně. Komponenty lze poměrně rychle a levně měnit.
 11. Systém i4Comfort lze rozšířit o další prvky: např. lze ovládat rolety, žaluzie, venkovní světlo, vyhřívání vjezdů a chodníků, zapnutí a vypnutí čehokoli, co je na elektřinu (sepnutím stykače zabezpečíme připojení nebo odpojení z elektrické sítě), pomocí okenních a dveřních kontaktů můžeme získat informaci pro vypnutí topení – chlazení (vhodné pro hotely a penziony, kde je nutno počítat s nešetrnými uživateli), dále můžeme řídit závlahy, snímat hladiny vody v jímkách a nádržích na odpadní nebo jinou vodu. Systém lze nastavit tak, že pomocí různých čidel můžeme dostat informace o potenciálních krizových stavech přes SMS zprávy.

Nevýhody:

 1. Vyšší cena za komplexní řešení vytápění, klimatizace, ohřevu TUV, větrání a systému řízení a dohledu.
 2. Doporučujeme vypustit z realizace krb a komín, které vyžadují pravidelné čištění a revize. Nevýhodou vypuštění krbu je ztráta požitku z pohledu na hořící dřevo v krbu a možná pocit sálavého tepla z hoření. Na druhou stranu se uživatelé vyhnou potřebě přípravy dřeva, úklidu ve vyhořelém krbu a nečistotám, které se při čištění dostanou mimo krb. To vše za předpokladu, že někdo dřevo dopraví z lesa k domu, zpracuje a bude mít vhodné místo na skladování potřebného objemu dřeva na otop.
 3. Nutno 1x ročně udělat preventivní servis a kontrolu systému pro další 100% provoz.

Závěr:

Je třeba vyhodnotit, kdo budou potenciální investoři a uživatelé vilek. Jak budou domy využívány a zda nebudou sloužit ke krátkodobému pronájmu. Z toho vychází specifické nároky na tepelný komfort, náklady a pohodlí. Vzhledem k lokalitě výstavby vilek se dá odhadnout, že zájemci budou pocházet z řad golfistů, kteří preferují blízkost golfového hřiště. Pak bude využití zpravidla od jara do podzimu. V zimních měsících bude pravděpodobnost obsazení pro golfové účely NULA. Lze tedy předpokládat, že v zimním období bude využití vilek spíše nárazové, možná se najdou skupinky fanoušků zimních sportů, tedy běžkování.

Velkou otázkou je, zda do vilek řešit krbovou vložku a komín, pokud bude vilka využívána především od jara do podzimu. Většina uživatelů by ocenila komfortní chlazení v létě, o kterém se ovšem v původním projektu neuvažuje. Zde spatřujeme významný nesoulad mezi potřebami uživatelů a původně projektovaným řešením.

Další nespornou výhodou konceptu i4Comfort je využívání pouze elektřiny, která je považována za nejbezpečnější způsob vytápění a navíc ji lze velmi jednoduše regulovat. Systémy na elektřinu můžeme zakomponovat do vzdáleného systému řízení přes aplikaci i4Comfort. Oproti tomu příprava krbu a jeho následné zapálení vzdáleně řešit nelze bez přítomnosti další osoby vykonávající správu vilky.

Zcela upřímně, neznáme golfistu, který se bude bavit přípravou dřeva, úklidem a přípravou krbu místo hraní samotného golfu. Zkušenost je taková, že golfisté jsou z řad úspěšných lidí, kteří často cestují, chtějí si užívat komfort a hlavně nemít s ničím starost – těch mají i tak dost z podnikání a své profese. Investoři, co si koupí vilku u golfu, chtějí mít možnost vzdáleně před příjezdem zapnout systémy, které zabezpečí požadovaný komfort než přijedou na místo. Často se tak rozhodují na poslední chvíli a nechtějí se spoléhat na ostatní, že zabezpečí vše, co je potřeba.

Cílem našeho řešení je zabezpečit maximální komfort při minimálních provozních nákladech s vysokou přidanou hodnotou služeb.

Tato studie byla napsána jako podklad pro rozhodnutí investora projektu, jakým směrem se v oblasti technologií vydat. Uvedenou studii obdrželi i realitní makléři zajišťující prodej vilek konečným majitelům, které bude zajímat nejen poloha vilky a její dispozice.

Uvedený koncept i4Comfort je vhodný i pro další objekty podobného charakteru na horách u sjezdovky, u jezera pro rybáře a nebo chatce – vilce v hlubokých lesích na samotě.

Zaujala Vás tato studie a uvažujete o pořízení domečku nebo vilky – kontaktujte mne ohledně zpracování návrhu řešení pro Vás na míru.

Ing. Luboš Kukliš – jednatel A-TECHNOLOGY s.r.o.

Tel: +420 777 573 869 nebo na mail: lubos.kuklis@a-technology.cz