Digitální revoluce v A-TECHNOLOGY

Luboš Kukliš 4 min čtení
Digitální revoluce v A-TECHNOLOGY
Digitální revoluce v A-TECHNOLOGY

Ve firmě A-TECHNOLOGY probíhá nyní malá digitální revoluce, která navazuje na předchozí implementaci firemního informačního systému Helios Orange.

Naše malá digitální revoluce se skládá z několika částí, které nám pomáhají zvýšit kvalitu procesů uvnitř firmy. Neděláme to však jen pro sebe. Cílem je, aby výsledné bonusy pocítili především naši zákazníci.

V roce 2020 jsme úspěšně přešli pod novější verzi Helios iNuvio a pokračovali v rozšiřování implementace nových funkcionalit do aplikace inMobile, kterou nám pro naše potřeby upravuje implementační partner společnosti Asseco, firma INMEDIAS a.s. Mikulov.

V roce 2021 jsme navázali zcela novým mateřským webem a-technology.cz a nyní dokončujeme speciálně zaměřený web aplikace i4comfort.cz. Zde se jedná o náš vlastní systém pro vzdálené ovládání a monitorování objektů, Využití je všestranné, od rodinných domů, přes rekreačních domy a apartmány, až po komerční budovy, např. vinařské provozy s ubytováním.

Kromě propagace řešíme ve firmě i zrychlení procesů při naskladňování a vyskladňování zboží na prodej a také podrobnou evidenci materiálu směřujícího na realizace zakázek.

S tím úzce souvisí zavedení aplikace inMobile – nástavby k Heliosu Orange – která nám umožňuje operativně evidovat časovou náročnost zakázek včetně skutečné použitého materiálu při realizaci.

Nově také plánujeme evidovat veškeré požadavky na servis v digitální podobě. Bude se jednat o nové webové rozhraní, kde si naši zákazníci vyplní jednoduchý formulář. Tento požadavek se všemi údaji se nám zaeviduje mezi ostatní servisní požadavky v systému a následně se automaticky přidělí dle technologie na servisního technika, který má pak přehled o všech požadavcích na servis.

Součástí toho všeho je dokumentace všech prací, servisu včetně fotodokumentace, až po měřicí a servisní protokoly, které nám slouží k zajištění kontinuity informací o průběhu všech úkonů v průběhu realizací až po servis. Všechny dokumenty a veškeré informace směřujeme do digitální podoby, se kterou se dá kvalitně a hlavně operativně pracovat.

Cílem je zkvalitnit naše služby i v oblasti servisů po dokončení realizace. Věříme, že kvalitní následný servis vede k větší spokojenosti zákazníka a také k vyšší spolehlivosti a životnosti zařízení. Pak už je jen krůček k doporučení našich služeb přátelům, známým a dalším lidem v okolí.

Ve firmě si uvědomujeme, že současná doba je velmi akční, až hektická. Očekávání kladená na naši firmu jsou následně přenášena na nás všechny ve firmě. Bez zmiňované malé digitální revoluce by pro nás bylo do budoucna čím dál složitější udržet vysoký standard služeb, na který jsou naši zákazníci zvyklí a berou jej jako samozřejmost.

Za každou takovou „samozřejmostí“ je skryto mnoho energie a úsilí všech, kteří jsou součástí tohoto hodinového strojku s logem A-TECHNOLOGY.