Závlaha a její regulace pomocí i4Comfort pro zahradu i fotbalové hřiště

Luboš Kukliš 5 min čtení

Aplikaci pro vzdálené ovládání domu i4Comfort můžeme využít nejen uvnitř domu, ale třeba také pro zavlažování zahrady. A velmi zajímavým příkladem je využití této technologie pro automatizovanou závlahu fotbalových hřišť. Tak to totiž dělá sportovní klub FK Valtice, kde jsme systém automatizované závlahy s řízením na dálku instalovali.

Závlaha a její regulace pomocí i4Comfort pro zahradu i fotbalové hřiště
Závlaha a její regulace pomocí i4Comfort pro zahradu i fotbalové hřiště

Aplikaci i4Comfort využívají na hřišti ve Valticích nejen pro řízení vytápění, klimatizace, ohřev TUV a větrání, ale i na řízení systému závlah a zdroje vody. Závlaha je pro travnaté sportovní plochy alfou i omegou, bez vody není možné udržet kvalitní hrací povrch.

V případě Valtic, které leží v dešťovém stínu Pálavských vrchů, to platí dvojnásob. FK Valtice realizovalo v průběhu posledních let sofistikovaný systém řízení zdroje vody a závlah. Primárním zdrojem vody je vrt o hloubce 56 metrů, v němž je výkonné čerpadlo zásobující vodou retenční nádrž o objemu 100 m3.

Tato nádrž slouží nejen jako zásobárna vody pro následnou závlahu, ale také jako odkalovací a sedimentační místo pro písek čerpaný společně s vodou z vrtu. Písek sedá průběžně na dno nádrže a neucpává následně filtr čerpadla. Celý systém závlah má 16 samostatných sekcí pro dvě fotbalová hřiště.

Vše je automatizováno tak, že čerpadlo ve vrtu čerpá vodu do nádrže, dokud není pomocí čidel detekováno, že je nádrž plná. Ve vrtu jsou rovněž čidla pro případ, že by došlo k vyčerpání vody z vrtu – předcházíme tak poškození samotného čerpadla, aby nejelo naprázdno. Při detekci dostatečné hladiny vody ve vrtu se automaticky spouští čerpadlo.

Podobně je chráněno velmi výkonné čerpadlo pro závlahy. V okamžiku, kdy čidla detekují nízký objem vody v nádrži, automaticky se zablokuje chod celého závlahového systému. A to až do okamžiku, než je v nádrži dostatečné množství vody, tedy alespoň 33% jejího objemu. Jakmile to nastane, systém se automaticky aktivuje do svého původního nastavení a pokračuje časový plán závlah.

Správce vše ovládá a monitoruje přes aplikaci i4Comfort v mobilu, kde mu systém signalizuje objem hladiny v nádrži a zda zavlažuje. Jednoduše si může nastavit, kolik minut mají běžet sekce na jednom nebo druhém hřišti.

Řešili jsme zde také jedno specifikum: cca 1/3 jednoho z hřišť leží ve stínu velkých stromů, které stíní část hrací plochy. Toto místo je potřeba zavlažovat měně, aby nedocházelo k podmáčení – tuto zónu si správce nastavuje dle své zkušenosti na kratší dobu.

Systém je vybaven i čidlem deště, které blokuje závlahu, pokud je zjištěna stanovená míra napršení. To znamená, že pokud spadne pár kapek, závlaha je plně aktivní a jede v běžném režimu. Pokud je déšť vydatnější, např. spadne 5 a více ml vody, celý systém se pozastaví do doby, než čidlo deště vyschne pod požadovanou úroveň. Po vyschnutí celý systém automaticky pokračuje v nastaveném režimu závlah.

FK Valtice realizovalo v roce 2020 i nové osvětlení, které jsme rovněž zakomponovali do systému i4Comfort. Tréninkové hřiště lze rozsvěcovat dle potřeby po čtvrtinách přímo telefonem, aniž by musel trenér chodit do hlavního rozvaděče. Stačí mít v ruce telefon s přístupem do aplikace i4Comfort.

Instalací těchto technologií odpadlo správci areálu mnoho starostí ohledně složitého systému závlah, který musel donedávna ovládat ručně a vše permanentně kontrolovat a čistit. Zvýšila se celková kvalita obou travnatých ploch a zároveň došlo k minimalizaci nákladů na energie z provozu celého systému závlah. Vše funguje bez většího lidského zásahu, správce pouze seče trávník a občas kontroluje, zda vše běží jak má.